Přehled absolvovaných kurzů, seminářů, workshopů

16. – 17. listopadu 2018
Reflexe ve výuce

Únor – květen 2018
Kurs Čtením a psaním ke kritickému myšlení

16. dubna 2018
Matematika názorně nejen pro žáky s dyskalkulií

20. března 2018
Sledování vývoje čtení a psaní u žáků na 1. stupni

17. – 19. listopadu 2017
Metody efektivní komunikace

červenec, srpen 2017
Role pedagoga v inovující se škole

20. – 21. února 2017
Rozvoj gramotností v české škole

7. prosince 2016
Seminář o spotřebitelské a finanční gramotnosti

1. – 4. července 2016
Letní škola Hejného metody

Leden – duben 2016
Kurs Respektovat a být respektován