K čemu samé jedničky?, Ondřej Šteffl, 2018

Můj komentář na cbdb.cz:  Výběr z blogů Ondřeje Šteffla od roku 2009 do roku 2017 obsahuje všechny zpravidla kontroverzní myšlenky, které Ondřej Šteffl povětšinou velmi rázným způsobem prezentuje. Je to skutečně jen výběr různých úvah a provokativních myšlenek, takže nelze očekávat nějaké hlubší argumentování a rozbory. Využít určitě lze množství odkazovaných zdrojů. Některé texty už vzhledem k časovému odstupu ztratily aktuálnost u jiných je pak naopak zajímavé, že dané téma je stále naprosto živé.