Mentorink, M. A. Petrášová, Z. Štěpánek, I. Prausová, 2014

Můj komentář na cbdb.cz: Příjemné čtení zvládnutelné za jeden večer. Autoři představují mentorink hodně ze široka, hledají jeho různé přirozené podoby v historii i v současnosti. Postupně se pozornost obrací na mentorink jako cílenou a plánovanou aktivitu. Vzhledem k rozsahu zůstává text hodně na povrchu a je tedy zřejmě určen především pro první seznámení s mentorinkem. Ať už z pozice budoucího mentora či menteeho (autoři používají slovo učeň). Nelze tedy čekat nějaké konkrétní návody, postupy, … Přesto je představena základní struktura nastavování spolupráce i jejího průběhu. Závěrečná část nabízející zkušenosti účastníků několika mentorinkových projektů v ČR mi přijde dost zbytečná, ale možná může pomoci s formováním pohledu a názoru na mentorink těm, kteří s ním zatím neměli vůbec žádnou zkušenost.

Něco z obsahu pro případné další použití

  • Proč mentorink
  • Teorie mentorinku
  • Praktická příručka
    • Mentor
    • Učeň
  • Zkušenosti z praxe
    • Mentorské projekty ve světě, v ČR

Více o knize na cbdb.cz