Příručka mentoringu, J. Kominácká, L. Lacina, P. Rozmahel, 2016

Kniha je stručným úvodem do tématu mentoringu. Jak je uvedeno v anotaci (nikoli v názvu) podstatnou částí obsahu jsou dvě konkrétní témata, která jsou a zřejmě ještě nějakou dobu budou v českém školství velmi aktuální – využívání ICT a aktivizačních vyučovacích metod. Ta zabírají větší polovinu knihy. Osobně knihu vnímám jako stručnou příručku a pro lidi z vedení škol možná (snad) jako možnou motivaci k poskytnutí (nejen) mentorské podpory svému týmu.

Poznámky pro případné další využití

 • Vymezení metoringu ve srovnání s koučingem
 • Příklady využití
  • Začínající učitel
  • Zvládnutí edukační změny
  • Posun v profesním rozvoji
 • Řízený rozhovor, aktivní naslouchání, stanovování cílů metodou SMART, kolegiální náslechy, konstruktivní zpětná vazba, reflektivní deník, týmové koučování
 • Třífázový model
  • Identifikovat příčiny
  • Změnit způsob nahlížení
  • Pomoci vyřešit problém
 • ICT jako podpora výukového procesu na školách
  • Dotyková zařízení
  • Internet
  • Autorský zákon a softwarové právo
  • Škola v cloudu
 • Aktivizační metody ve výuce
  • Data z průzkumu

Více o knize na cbdb.cz