Výchova jako dobrodružství, František Tichý, 2017

Mé poznámky (témata) z knihy:

 • Inspirace – Don Bosco, Makarenko, Štorch, Korczak, Foglar
 • Být spolu
 • Výchova bytím a konáním
 • Systém individuálních i kolektivních perspektiv
 • Režim, řád, kázeň
 • Celoškolní setkávání
 • Základní kruhy- čtyři až osm členů se zvoleným kapitánem – setkávání kapitánů; sdílená zodpovědnost za fungování všech členů
 • Expedice (minimálně dva týdny) – plánování, realizace, využití dat, prezentace
 • Na akcích dispečeři dne, další role
 • Maximální využití věkově smíšených skupin
 • Účast na expedicích při splnění podmínek
  • Zkoušky
  • Projekty, úkoly
 • Účast žáků na pedagogických radách – včetně hodnocení roku a plánování toho dalšího
 • „Kamarádský soud“ (Korczak)
 • Nacvičování divadelních představení, společný zpěv
 • Zapojení dětí do provozních činností – úklid, …

Více o knize na cbdb.cz