Příběh změny, Václav Trojan, Irena Trojanová, 2016

Jak už to u těchto dvou autorů bývá, kniha kombinuje teorii a praxi, přičemž tentokrát převažují spíše příklady z praxe, a vytváří poutavý průchod konkrétním tématem z oblasti školského managementu. Procesem změn ve specifickém školském prostředí provází tři rozdílné příklady, které jsou popisovány v různých fázích cyklu změny – slučování škol, zavádění středního managementu ve formě ročníkových či oborových týmů a projektová výuka v rámci týdenní expedice. V závěru je vše doplněno krátkým shrnutím témat řediteli škol plánovaných změn, jak je autoři zaznamenali na svých seminářích.

Poznámky pro další použití:

 • Definice změny
 • Role ředitele školy
  • Lídr, manažer, vykonavatel
 • Kompetence ředitele školy
 • SWOT/STEP analýza
 • Fáze změny
  • Destabilizace – vnější x vnitřní impulsy
  • Analýza a rozhodování – Gap analýza, analýza 5F, VRIO analýza
  • Plánování – strategická úroveň – SMART, taktická úroveň, operativní úroveň
  • Implementace – raná, vlastní
  • Reflexe – věcná, procesní, osobní spokojenost
  • Stabilizace
 • Změna a lidé
  • Vytváření a analýza pracovního místa
  • Kvalifikační profil
  • Pracovní náplň
  • Kompetenční profil
  • Adaptace
  • Sledování a hodnocení pracovního výkonu – zpětná vazba
  • Vzdělávání pracovníků
 • Ředitelé a aktuální potřeba změn
  • Rozděleno do tří oblastí – pedagogové, ŠVP, škola jako taková

Více na cbdb.cz