Psychologie, Pavel Říčan, 2013

Pro mne ideální základní příručka pro získání rozhledu v oboru psychologie. Psaná jasně (přitom odborně), pochopitelně, s lehkostí, s řadou konkrétních příkladů.

Pojednává o tématech:

  •  Psychologie – předmět, rozdělení, dějiny
  • Psychické jevy – vnímání, představy, paměť, myšlení, cítění, vůle a pozornost, vědomí, jáství,
  • Přístupy – biologický, psychologie učení, motivace, kognitivní teorie, sociální psychologie, funkční modely osobnosti, kvantitativní, kvalitativní, vývojový