Cílená zpětná vazba, Eva Reitmayerová, Věra Broumová, 2015

Velmi čtivě napsaný kompletní přehled tématu zpětné vazby. Přibližně sto stran teorie (žádná nuda, vše jasně a stručně) a podnětů k přemýšlení (drobných úkolů). Poté dalších padesát stran plných konkrétních technik ihned využitelných ve výuce.

Poznámky pro další využití:

 • Pojmy
  • Debriefing, reflexe, review, zpětná vazba
 • Sociální učení
  • Napodobování, sociální posilování, observace, anticipace, identifikace
 • Šest vývojových stupňů facilitačních technik
  • Prožitek mluví sám za sebe
  • Mluvíme za prožitek
  • Mluvíme o prožitku
  • Klademe přímé vstupní otázky
  • Metaforizujeme prožitek
  • Klademe nepřímé otázky
 • Zamyšlení před uvedením aktivity
  • Očekávání
  • Body zlomu
  • Nároky na instruktora
  • Atmosféra poté
 • Subjektivita pozorování – zúčastněné, nezúčastněné, záznam pozorování
 • Cíle
 • Zaměření pozornosti
  • Na skupinu
  • Na jedince
  • Na sdílení
  • Na učení
 • Kolbův cyklus
  • Konkrétní zkušenost – reflektivní pozorování – abstraktní představa – aktivní expperimentování (a znovu dokola)
 • Jak bojovat se stereotypem
  • Rozdělení na menší skupiny
  • Chronologické rozfázování
  • Připravené tematické okruhy
  • Nediskusní techniky
 • Otázky
  • Otevřené x uzavřené
  • Doplňující
  • Přímé x nepřímé
 • Technika čtyř P
  • Průběh – pocity – poznatky – příležitosti
 • Důležité parametry
  • Velikost skupiny
  • Věk účastníků
  • Vztahy ve skupině – formální x neformální
 • Strukturování cílené zpětné vazby
 • Problém (odosobněný konflikt) x spor (osobní konflikt)
 • Potížisté
  • Expert, vypravěč, útočník, rušič, tichá voda
 • Okno JOHARI
  • Čtyři oblasti – veřejná (vím, ostatní mohou vědět), slepá (nevím, ostatní vědí), utajovaná (vím, ostatní nesmí vědět), nevědomá (nevím, ostatní nevědí)
 • Přehled technik
  • Skupinová diskuse
  • Rychlé shrnutí zážitku
  • S pomůckami
  • Symbolizační – vizualizace pocitů
  • Tvoření – zhmotnění pocitů
  • Dramatické
  • Vyžádaná – nastavení zrcadla
  • Průběžná
  • Závěrečná

Více na cbdb.cz.