Školní vzdělávání v Estonsku, V. Ježková, E. Krull, K. Trasbergová, 2014

Rychlý exkurz s informacemi (nejen) o zásadních legislativních dokumentech, organizaci vzdělávacího systému, historii přerodu od sovětského k estonskému školství. Některá data bohužel rychle zastarávají. Určité pasáže jsou evidentně přeloženy spíše z proklamačních materiálů a chybí obraz praxe. Osobně bych také uvítal větší množství srovnání se situací v ČR či v jiných zemích.

Poznámky pro další užití:

 • Krátký přehled dějin – zajímavé změny v národnostním složení
 • e-Estonsko, e-škola (od roku 2003)
 • Přehled legislativy
 • Instituce – univerzity v Tallinu a Tartu, Centrum pedagogického výzkumu a rozvoje kurikula, …
 • Vzdělávací systém
  • Povinná školní docházka až od 7 let
  • ZŠ dělena do třech trojročí – podle toho i příprava učitelů
  • Srovnání financování v pobaltských zemích a Česku
  • Vzdělávání učitelů – povinné DVPP – 160 hodin za pět let
  • Cca 95 % výdajů na vzdělávání státních (ČR cca 87 %)
 • Kurikulum
  • Postupný přechod ruských škol na výuku v estonštině
 • Učitelé
  • Cca 25 % nekvalifikovaných učitelů (ČR cca 11 %)
  • Cílem vlády zvýšit plat učitele na průměrný plat v zemi
 • Mezinárodní srovnávání školní úspěšnosti
  • PISA 2012 – výrazně lepší výsledky než ČR, výrazně více dětí dosáhne minimální úrovně, méně dětí dosahujících vysokých úrovní; minimální rozdíly mezi školami
 • Podrobněji popsaný vývoj po roce 1991

Více o knize na cbdb.cz