Školní zralost, Jiřina Bednářová, Vlasta Šmardová, 2015

Můj komentář na cbdb.cz: Velmi přehledně zpracované téma školní zralosti – všechny oblasti jsou popsány a rozepsány do jednotlivých kritérií. Významnou část knihy tvoří praktické pracovní listy – testovací úlohy.