Přístupy k managementu vzdělávání v kontextu České republiky, V. Trojan, M. Tureckiová, J. Trunda, M. Dvořáková, 2015

Můj komentář na cbdb.cz: Několik krátkých textů o stále ještě v českém prostředí novém oboru. Poslední z příspěvků představuje výsledky výzkumu zaměřeného na ředitele škol a jejich styly řízení. Stejně jako celá kniha je jen stručným vstupem do dosud minimálně probádané oblasti.