Pedagogický proces a jeho řízení, Václav Trojan, 2014

Můj komentář na cbdb.cz:  Přehled tématu nabízející základní informace, data z různých výzkumů, otázky k zamyšlení i osobní pohled autora