Nastavení mysli, Carol Dweck, 2017

Můj komentář na cbdb.cz:  Zajímavá a podnětná hlavní myšlenka podpořená průhlednými někdy těžko představitelnými příběhy. Osobně bych klidně vynechal prvních sedmdesát stran a proškrtal řadu historek opakujících se svou zápletkou. Naopak jsem uvítal krátká nakouknutí do různých oblastí. Z hlediska vyšší důvěryhodnosti bych uvítal více konkrétních čísel a statistik.