Globální výchova, Graham Pike, David Selby, 1994

Třicet let stará kniha (1988, česky 1994), přesto charakteristiky tehdejší „klasické“ školy sedí i na tu dnešní. Krom kritiky přináší i základní představu koncepce „globální výchovy“. Zajímavé je srovnání se současnými klíčovými kompetencemi a průřezovými tématy. I dnes je použitelná spousta námětů na konkrétní hry a aktivity.

Poznámky pro případné budoucí využití:

 • Pohledy na svět – mechanický x systémový
 • Příznivé podmínky:
  • opravdovost a upřímnost na straně učitele,
  • důvěra v žáka, uznávání jeho pocitů a jeho respektování,
  • vcítění se do osobnosti žáka.
 • Jak se učíme?
  • Anthony Gregorc – typy konkrétní sekvenční, konkrétní náhodné, abstraktní sekvenční, abstraktní náhodné
  • Bernice McCarthyová – 4MAT System – 4 kvadranty s osami aktivní přístup – pozorování a pocity – vnímání
 • Globální učitel:
  • přistupuje k řešení problémů z globálního, celosvětového hlediska, a nikoli z hledisek národnostních nebo etnických,
  • umožňuje studentům seznámit se s rozmanitostí a bohatstvím nejrůznějších kultur,
  • je zaměřen především na budoucnost,
  • vidí svou úlohu především v tom, že studentům umožňuje, aby samostatně dospěli ke znalostem a osobním postojům,
  • dává svým žákům najevo víru v lidské možnosti,
  • klade důraz na rovnoměrný rozvoj všech složek osobnosti studentů – ne pouze na získávání vědomostí, ale i na rozvoj složky citové a sociální,
  • využívá ve třídě různé formy a metody výuky,
  • chápe učení jako celoživotní proces,
  • se snaží, aby informace, kterou studentům předává, byla v souladu s použitou formou a celkovou atmosférou,
  • respektuje práva druhých a snaží se ve třídě rozložit moc a odpovědnost za rozhodování a přijatá rozhodnutí,
  • se snaží svým studentům ukázat vzájemné souvislosti mezi jednotlivými předměty,
  • se snaží začlenit život třídy do života místní komunity.
 • Hry a aktivity
  • Seznamovací
  • Navození atmosféry
  • Navození důvěry
  • Vytváření pozitivního prostředí
  • Sebepoznávací aktivity
  • Uznávání a oceňování
  • Diskusní aktivity
  • Rozvoj soustředění a představivosti
  • Kooperace
  • Hry s rolemi
  • Simulační hry
 • Zpětná vazba a techniky hodnocení

Více o knize na cbdb.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *