Přehled andragogiky, Jaroslav Veteška, 2016

Můj komentář na cbdb.cz: Základní přehled oboru, rozcestník ke knihám pro další studium. Nelze se vyhnout srovnání s Přehledem pedagogiky, který je (možná vlivem větší ustálenosti oboru) jasněji strukturován, jednotlivé části lépe navazují. V Přehledu andragogiky se některé pasáže opakují, jindy nejsou úplně logicky seřazeny, spojení pohledů z více zdrojů je občas spíše matoucí.

Několik poznámek:

  • andragogické disciplíny: dějiny andragogiky, komparativní andragogika, androdidaktika, andragogická diagnostika, personální andragogika, kulturní andragogika,  sociální andragogika, speciální andragogika, gerontagogika, andragogická psychologie, andragogická sociologie, andragogické poradenství
  • počáteční vzdělávání, další vzdělávání, podnikové vzdělávání, zájmové vzdělávání, občanské a politické vzdělávání, náboženské a duchovní vzdělávání, resocializace a reedukace dospělých, edukace seniorů
  • distanční vzdělávání, e-learning, blended learning
  • trendy ve vzdělávání dospělých: korporátní online kurzy, gamefikace, personalized learning, mikrokurzy, online semináře, online konference, sociální sítě, online kooperace, mobilní učení, augmented learning, online kurzy, školy, univerzity, veřejné online akademie, online encyklopedie, videopřednášky, zážitkové učení
  • gramotnost, kvalifikace, kompetence
  • management a marketing ve vzdělávání dospělých
  • výzkum, metodologie, infrastruktura vědy

Více o knize na cbdb.cz