Seminář: Reflexe ve výuce

Dvoudenní seminář ve dnech 16. a 17. listopadu 2018 pod vedením Terezy Krčmářové a Andrey Vedralové.

Základní info na webu organizátora.

Několik poznámek:

 • Rozhovor – zkouška naslouchání
  • téma 17. listopad
  • jeden vypráví, jeden naslouchá, jeden pozoruje, pak si poskytují zpětnou vazbu
  • velká otevřenost, emoce
 • Zpětná vazba k naslouchání od Terezy
  • rizikový moment, když mluvčí neví, jak dál
  • vždy je lepší oznamovací věta než otázka
  • pozor na přímý pohled do očí, mluvčí může vnímat citlivě
  • míň je víc
 • Co je reflexe?
  • proces
  • zpětná vazba x reflexe
 • Kolbův cyklus učení
  • Každý se učí z jiné fáze – aktivisté, reflektoři, teoretici, pragmatici
 • Johariho okno
  • oblasti – otevřená, skrytá, slepá, neznámá
  • cílem je mít co nejvíce v otevřené
 • nezapomínat provádět reflexi reflexe
 • konstruktivistický model výuky E – U – R
 • cvičení – práce s textem – INSERT
 • pokud vzniká problém s časem pro reflexi, plánovat odzadu
 • 4P
  • průběh – popis, rozpomenutí (mít o co se opřít)
  • pocity – emoce, prožívání, dojmy
  • poznatky – souvislosti mezi poznatky, zjištění
  • příležitosti – využití právě získaných dovedností
 • video – Billy Elliot
  • Jak by jej šlo využít?
  • aktivity, otázky pro reflexi
 • nácvik vedení reflexe (jedna účastnice), reflexe reflexe
 • konec páteční části
 • „brainstorming“ – co by měl dělat ten, kdo vede reflexi
 • pravidla x dohody
 • aktivita – firma – posílání karet – z Nápadníku pro výuku dle učebních stylů
  • 2 skupiny po 7 lidech, ostatní pozorují
  • Andrea vede reflexi
  • metareflexe
   • procesní komentáře
   • shrnování
   • otázky – na průběh a pocity
   • zopakování posledních slov
   • Aha, OK.
   • naladění na emoce skupiny – humor
   • přímé oslovování, oslovování skupiny
   • připomínání pravidel
   • parafrázování – Takže…
   • ujišťování se
   • zasazení do času – Než se podíváme na…
   • plán pro příště
   • navracení od interpretací k popisu
 • vedení reflexe – dvě skupiny – v každé jedna účastnice – hra s provázkem v pěti lidech – vytvořit čtverec