Etika péče, Virginia Held, 2016

Můj komentář na cbdb.cz: Je znát, že je kniha slepencem jednotlivých článků a úvah. Některá témata jsou popisována snad pětkrát, desetkrát. Krom etiky ctností je velký prostor věnován feminismu. Spíše vznikají další otázky, bez by byly nabízeny odpovědi. Často jde jen o vymezování se vůči jiným názorům. Některé představy působí příliš idealisticky a chybí jim konkrétní rozpracování. Především právě kvůli absenci konkrétních příkladů či návrhů je pro mne kniha spíše zklamáním.