Česká vzdělanost, Jan Průcha, 2015

Můj komentář na cbdb.cz: Zajímavý pohled na českou vzdělanost a snaha tento pojem nějak popsat. Množství statistik, bohužel rychle stárnoucích. Už teď, dva roky od vydání, by bylo dobré doplnit novější údaje a upravit některé souvislosti. Například situace na trhu práce se hodně změnila. Kniha obsahuje velké množství odkazů na další literaturu.