Antistresový program pro učitele, C. Henning, G. Keller, 1996

Můj komentář na cbdb.cz: Kniha je stará přes dvacet let, přesto není moc takto komplexních materiálů k tématu. Je zajímavé v kolika ohledech se situace od té doby nezměnila (roli může hrát, že kniha vznikla v německém prostředí).