Přehled pedagogiky, Jan Průcha 2015

Jedna z knih, kterou chci mít (a mám) v knihovně. Velmi komplexní přehled témat současné pedagogiky.

Zde jen několik poznámek:

 • Pedagogika normativní x explorativní.
 • Žebříček pedagogů minulosti:
  • 1. J. J. Rousseau: Emil čili o vychování
  • 2. J. Dewey: Demokracie a výchova
  • 3. J. A. Komenský: Velká didaktika
  • 4. Platon: Ústava
  • 5. J. Pestalozzi: Linhart a Gertruda
 • Disciplíny pedagogiky
  • Obecná pedagogika
  • Dějiny pedagogiky a dějiny školství
  • Srovnávací pedagogika
  • Filozofie výchovy
  • Teorie výchovy
  • Sociologie výchovy
  • Pedagogická antropologie, etnopedagogika
  • Ekonomie vzdělávání
  • Pedagogická psychologie
  • Speciální pedagogika
  • Sociální pedagogika
  • Pedagogika volného času
  • Andragogika
  • Obecná didaktika
  • Oborové a předmětové didaktiky
  • Technologie vzdělávání
  • Pedagogická evaluace
  • Pedagogická diagnostika
  • Teorie učitelské profese
  • Teorie řízení školství
  • Vzdělávací politika
  • Pedagogická prognostika
 • Významná témata současné pedagogiky
  • Funkční gramotnost
  • Multikulturní výchova a etnopedagogika
  • Rodiče a škola
  • Alternativní a inovativní školy
  • Sociální nerovnosti ve vzdělávání
 • Pedagogický výzkum
 • Konkrétní odkazy na další literaturu a časopisy.
 • Přehled VŠ vzdělávajících učitele.

Více o knize na cbdb.cz