Osobnostní a sociální rozvoj, Petr Soják, 2018

Knihu jsem vytáhl z police v městské knihovně podle názvu. Očekával jsem úplně jinou formu – klasickou přehledovou knihu o tématu osobnostního a sociálního rozvoje. Překvapilo mne tedy, že se jedná o popis zkušeností konkrétního vyučujícího z katedry sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Autor svou perspektivou podává základní obraz jednoho z možných přístupů k OSR. V závěru přidává úplně konkrétní přehled aktivit pro třísemestrální studium předmětu OSR na uvedené fakultě. Inspirativní čtení, někdy se lehce opakující. Poznamenal jsem si několik dalších uvedených knih, ale k této se již vracet nebudu.

Přesto (nebo právě proto) několik poznámek:

Více o knize na cbdb.cz