Vybrané kapitoly ze školského managementu pro učitele, V. Trojan, I. Trojanová, J. Trunda, 2016

Základní vhled do tématu nejen pro studenty učitelství. Výběr některých témat je diskutabilní a možná by se pro tento typ publikace našla témata vhodnější a přínosnější. Zajímavé jsou otázky a náměty k přemýšlení na konci jednotlivých kapitol. K zamyšlení nutí i některé části textu, ve kterých autoři vyjadřují poměrně jasně své názory, které jsou často v rozporu se současnou praxí.

Pro budoucí použití poznamenávám, co mne v textu zaujalo:

  • Americká asociace managementu: „Management je umění dosahovat cílů organizace rukama a hlavami jiných.“
  • SMART, SWOT analýza, OSCAR, STEP
  • Školní management x školský management
  • Organizace, plánování, kontrola, adaptační proces, komunikace, organizace času, pedagogický proces, řízení změny
  • Funkce školy – socializační a personalizační, integrační, ochranná, diagnostická, metodicko-koordinační, kvalifikační, etická, kulturní
  • Přečíst si knihy Vzdělanostní společnost od Jana Kellera a Chvála hranic od Konrada Paula Liessmanna

Více o knize na cbdb.cz