Osobní učitelské portfolio ve fázi rané rozpracovanosti. Kéž by bylo více času. Snad v důchodu. 🙂